Categorie: Geen categorie

Privacy Statement

24 okt 23
admin
No Comments

Privacy statement

Hi.Fine hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar
website. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. In deze Privacy statement wordt uitgelegd welke
persoonsgegevens Hi.Fine van u verzamelt en hoe zij die gegevens gebruikt. De
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hi.Fine
Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en
effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden
verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
− om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; – om facturen te
kunnen sturen en betalingen te administreren; – om u te informeren over en
optimaal gebruik te laten maken van onze dienstverlening en onze overige
activiteiten (bijvoorbeeld via email of nieuwsbrieven) en om u offertes te kunnen
aanbieden. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAWgegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en
functie)
Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen gegevens van de bezoekers op
deze website.
Verstrekking gegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of
indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe
genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.
Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij
hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt
gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van
toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op
locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers
hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van Hi.Fine, die toegang hebben tot
uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en
regelgeving.
Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te
zien, aan te laten passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:
Hi.Fine. Postbus 9253 4801 LG Breda Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst
van uw verzoek op uw verzoek te reageren.
Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Hi.Fine. draagt
geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw
persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.
Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacystatement of
de wijze waarop Hi.Fine. uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons
opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Email: info@hifine.nl Telefoonnummer: +31(0)613672768
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te
reageren.
Wijzigingen
Hi.Fine behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Over deze
wijzigingen zult u per mail geinfomeerd worden zodat u altijd van de inhoud van het
geldende Privacy statement op de hoogte bent.
Deze versie is gemaakt op 23-05-2018.

image_pdfimage_print